Polityka prywatności

Polityka prywatności - ogólna klauzula informacyjna (eBOK)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 

I.   Administrator danych osobowych, Inspektor Ochrony Danych

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mławie jest Administratorem Twoich danych osobowych.

Z powołanym przez Spółkę Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: sekretariat@tbs-mlawa.pl

 

II.  Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane takie jak adres mailowy, numer telefonu, Imię i Nazwisko, adres zamieszkania; w celu wykonania umowy świadczenia usług eBOK na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO): W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

1. w celu rzetelnego i sprawnego informowania Cię o Twoich powinnościach (w tym płatniczych) związanych z naszym stosunkiem prawnym (tj. tym, że jesteś naszym najemcą, albo zarządzamy Twoją wspólnotą mieszkaniową), ponieważ jest to niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO);

2. w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej Spółki itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu, dlatego za pomocą platformy eBOK masz możliwość kontaktować się z nami, zgłaszać m. in. awarie i wnioski (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3.  w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

III.   Prawo do sprzeciwu

1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 

IV.    Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy o świadczenie usług eBOK będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10 lat + 1 rok chwili, w którym wygasła umowa, w tym 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla [umów] kończących się w danym roku.

 

V.     Odbiorcy danych

Do Twoich danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe.

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

VII.    Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy itp.

 

 

 

 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.  ul. 18 Stycznia 14  06-500 Mława tel. 23 654 30 82     sekretariat@tbs-mlawa.pl